Hipica Can Camps

PUPIL·LATGE

Mòduls de Pupil·latge:

Quadra
Quadra + Paddock
Paddock
Semilibertat en Ramat

Alimentació:

3 vegades al dia pinso i farratge (fenc, raygrass/ civada en flor/ alfals puntual)
Consulta preus especials per a preses extres de fenc i suplements

Llit de palla:

Consulta preus especials per a encenall i extra de palla.

Serveis extra:

Caminador
Corda
Munta
Packs Recuperació

BLACK FRIDAY MONTES!!

Formulari de contacte, per més informació

Masia Can Camps s/n, 08192 Sant Quirze del Vallès    WhatsApp chat